Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Services

Adgang til planerne via services og snitflader

På samme måde som det via services og snitflader i dag er muligt at indberette og hente planer online fra PlansystemDK, vil der til det nye Plandata.dk blive stillet tilsvarende services og snitflader til rådighed.

SOAP-snitflade

Indberetning af planer efter den nye datamodel PlanDK2+ kan testes i et ”PreProduktionsmiljø”, som er en kopi af det endelige produktionsmiljø.

Data indberettet via den nye preprod-SOAP-snitflade gemmes i en testdatabase, og vil kunne trækkes ud igen via snitfladen.
Adgang til PreProduktions-SOAP-miljøet 

Services

Data vil i oktober 2017 blive udstillet WMS- og WFS-services i samme miljø som den nye SOAP-snitflade.

Både endelige produktions-miljø og preproduktions-miljø vil i sin endelige form bestå af:

  • WMS (Web Map Services), som viser planerne som geografisk orienterede billeder (f.eks. i PNG eller JPG).
  • WMTS (Web Map Tile Services), som udstiller planer ved hjælp af tiles (fliser). Hvert kort består af et antal små billeder, som sammensættes til et stort kort.
  • WFS (Web Feature Services), som giver dig adgang til planernes geografiske vektorer og dermed planens egentlige indhold.
  • SOAP-snitflade. Her kan plandata via password læses ud og ind af systemet.

Det endelige produktionsmiljø vil blive tilgængeligt per 1. januar 2018. De nævnte services for både produktionsmiljø og preproduktionsmiljø vil løbende blive udviklet i 2017.