Servicedeklaration og hjælp til IT-udvikling

Se aktuel driftsinformation om NemHandel og find relevant vejledning, hvis du som IT-udvikler skal tilpasse systemer til standarderne i NemHandel.

  • Opdateret 12. april 2019

Bekendtgørelserne om elektronisk afregning til offentlige myndigheder betyder, at leverandører og offentlige myndigheder skal overholde standarderne i NemHandel. Her på siden kan du læse om standarderne og se, hvor du kan finde yderligere information.

NemHandel standarder

Fra den 18. april 2019 kan statslige myndigheder modtage elektroniske fakturaer via. den fælleseuropæiske infrastruktur (PEPPOL eDelivery network).

Den 18. april 2020 vil det være gældende for alle offentlige myndigheder, herunder også de ikke-statslige. Det betyder, at det for leverandører til det offentlige vil være muligt at overgå helt til anvendelsen af den europæiske standard og netværk, da det bliver integreret ind i NemHandel.

Man skal overholde kravene til standarden og anvende det fælleseuropæiske netværk, som begge er angivet i bekendtgørelsen og beskrevet i dets bilag.

Adgang til netværket fås gennem en access point. Man kan etablere sit eget access point eller anvende en access point leverandør. Dette er nærmere beskrevet i bekendtgørelsens bilag.

PKI-certifikater udstedes af den europæiske organisation OpenPEPPOL. Dette er først muligt, når man har indgået en transportinfrastrukturaftale (TIA) med en PEPPOL authority (PEPPOL myndighed) og skal bruge certifikater til enten at etablere et access point eller til at blive SMP-leverandør.

Erhvervsstyrelsen er PEPPOL myndighed i Danmark og kan kontaktes med henblik på at indgå en TIA-aftale via email:

PEPPOL@erst.dk

I NemHandel bruges en Serviceorienteret Infrastruktur (OIOSI) til at håndtere udvekslingen af elektroniske regninger og andre e-handelsdokumenter.
Den består af 3 elementer:

  1. Et NemHandels-register over brugere og serviceudbydere og deres endepunkter med tilhørende adresseringsmekanisme. 
     
  2. En webserviceprofil (OIORASP) – som er en såkaldt interoperabilitetsprofil. Profilen er en samling af webservicestandarder med udgangspunkt i specifikke forretningsmæssige krav til sikkerhed og pålidelighed. Profilen benytter sig af både HTTP og SMTP i transportlaget. 
     
  3. En PKI-certifikatinfrastruktur baseret på OCES (Offentligt Certifikat til Elektronisk Service). Du skal bruge en medarbejdersignatur til at oprette dig i NemHandelsRegistret og et såkaldt funktionscertifikat til at kryptere dokumenterne, når du afsender.

Erhvervsstyrelsen stiller et software-toolkit og en referenceimplementation af en klient til rådighed, for at hjælpe med implementeringen af standarderne i de forskellige forretningssystemer. Software-toolkitet findes både til Java og .NET.

På digitaliser.dk er det muligt at stille spørgsmål samt dele og diskutere erfaringer om implementering af software-toolkitet, referenceklient og standarderne i NemHandel med andre udviklere.

OIOUBL er en dansk tilpasning af den internationale e-handelsstandard UBL 2.0. fra standardiseringsorganet OASIS.

OIOUBL indeholder 15 forretningsdokumenter, herunder faktura og en række ordre- og katalogdokumenter.

De offentlige myndigheder skal som kunde kunne modtage dokumenterne faktura, kreditnota og rykker samt kunne sende en Forretningskvittering (Application Respons). Derudover skal offentlige myndigheder kunne modtage en UTS-forsyningssektorspecifikation. En UTS sendes som bilag til en faktura, og fungerer som et selvstændigt dokument.

Leverandører til de offentlige myndigheder kan vælge at understøtte alle fire, men er kun forpligtet til at sende faktura og kreditnota. Vi overvåger løbende leverandørernes modenhed på området, og vil, når det skønnes forsvarligt, udvide kravet til leverandørerne til også at omfatte afsendelse af rykkere og modtagelse af forretningskvitteringer.

UTS-formatet til forsyningssektorregninger

NemHandel omfatter et OIOUBL-dokument til brug ved fremsendelse af forsyningssektorregninger.

OIOUBL ForsyningsSpecifikation (UTS) er et supplement til en OIOUBL-faktura eller Kreditnota og sendes som et selvstændigt OIOUBL-dokument.

UTS er opbygget til at opfylde de formelle krav til en gyldig forsyningsfaktura for brug både i Danmark og udlandet.

UTS bygger på erfaringerne med den tidligere OIOXML FSV specifikation, og udgør en erstatning for denne. Det nye dokument skal bruges af forsyningssektoren og deres offentlige kunder sammen med OIOUBL.

Der er i NemHandel en anbefalet grænse på dokumentstørrelsen på 10MB i en RASP forsendelse (justeret november 2015).

Hvis dokumenter holdes under 10MB, kan de med sikkerhed sendes til alle NemHandel modtagere, uanset hvilken version af RASP modtageren anvender og uafhængig af servernes kapacitet. Hovedparten af NemHandelsmodtagerne kan dog i dag håndtere 25 MB, så det vil i langt de fleste tilfælde være muligt.

Det er også muligt at sende væsentlig større dokumenter via RASP, men det vil oftest kræve lokale tilpasninger af modtageservices, timeouts og evt. opgradering af serverkapacitet.

På Digitaliser.dk findes nogle store eksempelfiler med og uden vedhæftninger, som man er velkomne til at teste med. Vi anbefaler dog ikke at anvende RASP til forsendelse af meget store filer (typisk over 200 MB). Hertil anbefales andre protokoller fx FTP eller SFTP.

UNSPSC (United Nations Standard Product and Services Code) er et international klassifikationssystem for varer og tjenesteydelser og har i flere år været anvendt bredt af offentlige instanser. Den nuværende danske version udfases og erstattes af en ny.

Relevante links

Servicedeklaration

Oppetider for NemHandelsRegisteret og Fakturablanketten

I tidsrummet mandag - søndag kl. 00:00-24:00 er oppetiden garanteret 99,5 %.

Gennemsnitlig starttid for telefoniske henvendelser til supporten

•         70% af henvendelserne indenfor 3 minutter
•         80% af henvendelserne indenfor 5 minutter
•         90% af henvendelserne indenfor 7 minutter

Gennemsnitlig løsningstid for supportsager

Henvendelser til supporten besvares fyldestgørende indenfor følgende tidsrum:

•         85% af henvendelser besvares inden for 1 arbejdsdag
•         98% af henvendelser besvares inden for 2 arbejdsdage

EAN-numre

Der findes ikke et samlet register, hvor man kan slå EAN-numre op. De fleste myndigheder og institutioner har dog en liste over deres EAN-numre liggende på deres hjemmeside. Vi har lavet en samlet oversigt med direkte links til offentlige myndigheders sider om e-fakturering.

NemHandel Support

Virksomheder, der har spørgsmål til NemHandel, er velkomne til at kontakte os.