Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed05.02.2015

Selskabsregistrering på en ny måde

Emner: Virksomhed og erhverv

Den 11. marts åbner en ny digital selvbetjeningsløsning, som gør det lettere at registrere selskaber og erhvervsdrivende fonde. Den 6. marts kl. 15 til 9. marts kl. 9 lukker Erhvervsstyrelsen for alle indberetninger for at integrere den nye løsning i styrelsens it-systemer. Den 11. marts åbnes for selskabsregistreringer i det nye system.

Onsdag den 11. marts 2015 lancerer Erhvervsstyrelsen en ny digital selvbetjeningsløsning, som gør det nemmere at indberette til Erhvervsstyrelsen. F.eks. vil det i løsningen være muligt at anmelde start af alle virksomhedsformer. Det vil også være muligt at lave omdannelser, statusskift og andre ændringer, som ikke kan lade sig gøre i de nuværende selvbetjeningsløsninger. Den nye løsning har desuden indbygget nogle ekstra sikkerheder, som ikke findes i dag. Den nye løsning betyder f.eks., at personer, der registreres ind i virksomhedsledelser, fremover vil blive adviseret via Digital Post.

Tag højde for lukkeperiode

I forbindelse med lanceringen vil der i en periode blive tale om lukninger af styrelsens it-systemer, længere sagsbehandlingstider og ustabilitet i løsningerne. Erhvervsstyrelsen opfordrer til, at alle - og især de professionelle brugere – forbereder sig på dette og tager højde for det i deres planlægning.

Systemer lukker den 6. marts kl. 15 til 9. marts kl. 9

Når det nye system skal sættes i drift, er Erhvervsstyrelsen nødt til at lukke den eksisterende Webreg-løsning fredag den 6. marts kl. 15. Det sker for at styrelsen kan installere det nye system og overføre data fra de gamle systemer til de nye. Styrelsens øvrige it-løsninger, herunder Virk Data, vil også være lukket i weekenden den 7. og 8. marts, men åbner igen mandag den 9. marts kl. 9.00.

11. marts åbner den nye selskabsregistrering

Den 11. marts kl. 9.00 åbner den nye selskabsregistreringsløsning. Den nye løsning giver bedre muligheder for at foretage en bredere palet af indberetninger. Samtidig er den mere brugervenlig og har et mere indbydende design.  

Længere sagsbehandlingstider

Erhvervsstyrelsen arbejder på, at overgangen til det nye system sker så gnidningsfrit som muligt. Vi forventer dog, at der kan være længere sagsbehandlingstider i forbindelse med lanceringen af den nye løsning. Styrelsen vil løbende opdatere og informere om den aktuelle sagsbehandlingstid på forskellige registreringer.

Vejledning på Virk når løsningen åbner

Den nye løsning tager hensyn til både de professionelle brugere, der ønsker en hurtig vej gennem et registreringsforløb, og til de brugere, som for første gang skal etablere en virksomhed og derfor har brug for hjælp og vejledning undervejs i registreringsforløbet. Når løsningen åbner den 11. marts, vil Erhvervsstyrelsen informere grundigt om det nye system, ligesom der vil være hjælp og vejledning at hente bl.a. på Virk.

Ustabile it-systemer i indkøringsperioden

Den nye løsning til selskabsregistrering er en del af det meget store og komplicerede arbejde for at modernisere Erhvervsstyrelsens it-systemer, som har været i gang gennem en årrække. Det er en større opgave at integrere de mange og komplicerede systemer, og det kan ikke undgås, at der opstår fejl og ustabilitet i systemerne i indkøringsperioden. Det kommer til at påvirke selskabsregistreringerne, men det kan også komme til at påvirke alle indberetninger, som relaterer sig til CVR-data. Erhvervsstyrelsen beklager dette og arbejder aktivt på at minimere og udbedre fejl og uhensigtsmæssigheder. Styrelsen vil i hele indkøringsperioden informere hurtigt og præcist om konkrete problemer, fejl og ustabilitet, som påvirker brugerne.