Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed09.10.2014

Selskabsregistrering i webreg

Emner: Virksomhed og erhverv

I Erhvervsstyrelsens registreringssystem, Webreg, går smidighed og sikkerhed hånd i hånd. Det er nemt at registrere via webreg. Men det er ulovligt at give falske oplysninger, og man hæfter for de registreringer, man foretager - også for, at registreringerne er korrekte og overholder loven.

Der har været stor opmærksomhed i medierne om Erhvervsstyrelsens registreringssystem Webreg, og de muligheder systemet giver for at foretage ændringer i danske selskabers registreringer. Der har også været fokus på mulighederne for at misbruge systemet.

Strafbart at give falske oplysninger

Erhvervsstyrelsen finder det nødvendigt at indskærpe, at det er strafbart, hvis man bevidst går ind og foretager ændringer, som man ikke har ret til, eller hvis man på anden måde opgiver forkerte oplysninger til offentlige myndigheder. Selskabsregistreringssystemet er et system, som er baseret på gennemsigtighed og åbenhed. I systemet går smidighed og sikkerhed hånd i hånd. Derfor findes der også en række løsninger for de selskaber, der ønsker at følge registreringer i selskaber tættere. Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle af disse løsninger betyder en begrænset fleksibilitet for selskaberne.

Advisering via Digital Post

Erhvervsstyrelsen udvikler og forbedrer løbende systemerne, bl.a. for at mindske mulighederne for misbrug. Fra foråret 2015 er styrelsen klar med en ny funktion. Det betyder, at vores it-systemer automatisk sender en besked, når der er sket registreringer i et selskab. Beskeden sendes via Digital Post og sendes både til det CVR-nummer, som registreringen handler om og til den person, som registreringen omhandler

Abonnement via CVR

Allerede i dag er der dog muligheder for at følge registreringerne i et konkret selskab. Det er muligt at abonnere på eventuelle registreringer i ApS, IVS og A/S. Dette gøres via CVR.dk.

Password

Det er også muligt for selskaber at begrænse adgangen til at foretage registreringer ved at anmode Erhvervsstyrelsen om at der indsættes et password. Det betyder så, at registreringer kun kan foretages af de personer, som kender dette password. Men det er vigtigt, at selskaberne er opmærksomme på konsekvenserne. Et password begrænser fleksibiliteten i forhold til registreringerne, og der kan f.eks. opstå problemer, hvis virksomheden bruger rådgivere til at foretage registreringer. Selskabet skal anmode om et password via mailadressen erst@erst.dk.