Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sanktioner mod Rusland

Når du handler med Rusland, skal du være opmærksom på, om produkterne kræver udførselstilladelse, og om kunden er omfattet af indefrysning.

Med forordningen forbydes bl.a. eksport af dual-use produkter til militært brug i Rusland og til visse russiske virksomheder, og der indføres en tilladelsesordning for eksport af produkter, der kan anvendes i den russiske oliesektor.

Pga. indefrysning er der mange personer og virksomheder i Rusland, som det er forbudt at handle med.

Læs mere om sanktionerne mod Rusland på eksportkontrol.dk.