Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sanktioner

Det internationale samfund kan vedtage sanktioner mod et land, hvis landet overtræder internationale konventioner og aftaler. Det kan fx ske ved brud på menneskerettighederne, brud på våbenhviler eller udvikling af ulovlige atomprogrammer.

Erhvervsstyrelsen administrerer bl.a. reglerne om indefrysning. Indefrysning betyder, at man ikke må stille penge eller økonomiske ressourcer (løsøre) til rådighed for de personer og virksomheder, som er opført i de såkaldte indefrysningsbilag.

Læs mere om sanktioner på eksportkontrol.dk