Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Danske virksomheder

De udenlandske leverandører har selv ansvaret for at finde danske virksomheder at samarbejde med, men de kan også få hjælp hertil.

Dansk Industris brancheorganisation på forsvarsområdet FAD, hjælper udenlandske leverandører med at finde relevante danske virksomheder. Også andre organisationer bistår deres medlemmer med at skabe kontakt til leverandørerne, fx netværksorganisationen CenSecNaval Team Denmark og Danske Maritime.

Som offentlig myndighed kan Erhvervsstyrelsen ikke fremhæve den ene danske virksomhed frem for den anden, og derfor kan Erhvervsstyrelsen ikke henvise de udenlandske leverandører af forsvarsmateriel til konkrete samarbejdspartnere i dansk forsvarsindustri.