Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Mobilt salg

Hvis du vil sælge varer uden at stå et fast sted, skal du som udgangspunkt være optaget i mobiltreg.

Ved mobilt salg må der sælges dagligvarer, hvorved forstås varer, som "forsvinder ved forbrug" (f.eks. mad- og drikkevarer og vaskepulver). Dog må der ikke sælges tobak, alkohol, sodavand og chokolade- og sukkervarer ved mobilt salg.

Desuden må der sælges udvalgsvarer (f.eks. tøj, sko, smykker) fra mobile udsalgssteder, dog må der ikke sælges udvalgsvarer i bymidter og bydelscentre, medmindre der er tale om salg af varer, der relaterer sig til et arrangement af kortvarig karakter.

Mobile udsalgssteder skal senest 2 dage før påbegyndelsen registreres på mobiltreg.

Ved salg fra et mobilt udsalgssted skal der være et opslag med virksomhedens cvr-nr. samt indehaverens navn og adresse på et sted, der er iøjnefaldende for kunderne. Virksomheden skal på forlangende udlevere oplysningerne i skriftlig form til kunden. Ved salg af udvalgsvarer skal oplysningerne udleveres i skriftlig form til kunden, selvom det ikke har været forlangt, medmindre kunden ikke ønsker det.

Husk i øvrigt

  • Du bør altid tale med kommunen og politiet de steder, hvor du ønsker at sælge ved mobilt salg, med hensyn til evt. lokale restriktioner for salg.
  • Husk også at tale med fødevaremyndighederne, hvis du vil sælge mad- eller drikkevarer.
  • Herudover skal din virksomhed momsregistreres, hvis du sælger for mere end 50.000 kr./år.