Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sagsbehandlingen af din klage

Behandlingen af en klagesag kan kun ske ved, at parterne i sagen sender de nødvendige oplysninger.

Sagsbehandlingen foregår på skriftligt grundlag. Der er dog altid mulighed for, at såvel forbrugeren som den indklagede ejendomsmægler/ejendomsmæglervirksomhed kan kontakte sekretariatet telefonisk med eventuelle spørgsmål.

Sekretariatet har generelt til opgave at sørge for, at sagen bliver oplyst så godt som muligt ved parternes hjælp.

Når klagen er modtaget, skal det først vurderes, om klagen kan behandles af nævnet, dvs. om klagen lever op til betingelserne. Læs om betingelserne for en klage her.

Sagsbehandlingen foregår som en såkaldt høringsproces, dvs. at både klager og den indklagede ejendomsmægler/ejendomsmæglervirksomhed bliver hørt to gange hver som udgangspunkt. Herved får begge parter mulighed for at give deres synspunkter til kende.

Når klagen er modtaget, sender sekretariatet den videre til den indklagede ejendomsmægler/ejendomsmæglervirksomhed, som bliver anmodet om at afgive en udtalelse til nævnet – det vil sige et svar på klagen. Når den indklagede ejendomsmægler/ejendomsmæglervirksomheds udtalelse er modtaget af sekretariatet, sender sekretariatet den videre til klageren.  Klageren får lejlighed til at sende sine eventuelle bemærkninger til udtalelsen. Disse bemærkninger sendes til den indklagede ejendomsmægler/ejendomsmæglervirksomhed, som herefter kan give sine afsluttende bemærkninger.

Disse afsluttende bemærkninger bliver sendt til klageren til orientering, så klageren kan se dem. Klageren forventes ikke at svare yderligere, med mindre at klageren har nye og væsentlige oplysninger.

Sekretariatet giver typisk svarfrister på 1-3 uger.

Bemærk at udvekslingen af udtalelser og bemærkninger mellem klageren og den indklagede ejendomsmægler/ejendomsmæglervirksomhed via sekretariatet fortsætter, så længe parterne stadig bidrager med nyt, som har væsentlig betydning for sagens vurdering.

Der er også mulighed for, at sekretariatet derudover selvstændigt indhenter oplysninger enten hos parterne, hos sagkyndige eller hos andre. Parterne får tilsendt kopi af de oplysninger og det materiale, som sekretariatet indhenter, hvis disse er væsentlige.

Når sekretariatet vurderer, at sagen er fuldt oplyst, bliver sagen gjort klar til forelæggelse for nævnet, der herefter på et nævnsmøde træffer afgørelse i sagen. Sagens parter har ret til afgive forklaring på nævnsmødet.