Særlige opmærksomhedspunkter

I henhold til EDIDP-forordningens artikel 6 skal ansøger sikre sig et antal støtteskrivelser i forbindelse med indlevering af projektforslag. Antallet og karakteren af støtteskrivelser afhænger af aktivitetstypen.

 • Opdateret 11. januar 2021

Følgende ansøgningskrav gør sig gældende i forbindelse med indlevering af projektforslag:

 • For alle aktivitetstyper gør det sig gældende, at ansøgeren skal kunne bevise, at omkostninger, der ikke er omfattet af EU-støtte, er dækket af andre finansieringskilder såsom bidrag fra medlemsstater. Støtteskrivelsen kan i tilfælde af medfinansiering fra medlemsstater f.eks. tage form af et Memorandum of Understanding (MoU), comfort letter/garanti eller en anskaffelseskontrakt.
   
 • Ifm. designaktiviteter skal ansøgeren demonstrere, at aktiviteterne baseres på krav aftalt i fællesskab af mindst to medlemsstater. Støtteskrivelsen kan her tage form af et letter of declaration underskrevet af minimum to medlemsstater, som erklærer, at projektforslaget baserer sig på fælles krav aftalt mellem medlemsstaterne. Fælles militære krav kan også indgå som del af en MoU eller som del af en ad hoc-aftale mellem medlemsstaterne
   
 • Fsva. systemprototypefremstilling og de efterfølgende downstream aktiviteter; test, kvalificering, certificering og udvikling, skal ansøgeren bevise følgende:
   
  1. ansøgeren skal fremlægge bevis for, at aktiviteterne baseres på tekniske specifikationer, der er aftalt i fællesskab mellem de respektive medlemsstater, som skal samfinansiere, eller som agter i fællesskab at foretage indkøb af det endelige produkt eller i fællesskab at anvende teknologien. Støtteskrivelsen kan f.eks. være et letter of declaration, MoU eller ad hoc-aftale, hvori de respektive medlemsstater erklærer, at forslaget er baseret på fælles tekniske specifikationer aftalt landene imellem.
    
  2. ansøgeren skal endvidere fremlægge bevis for, at minimum to medlemslande har intention om at anskaffe det endelige produkt eller anvende teknologien på en koordineret måde, herunder gennem fælles indkøb, hvor det er muligt. Støtteskrivelsen kan her tage form af et letter of intent underskrevet af de respektive medlemsstater, som derved erklærer, at de har intention om at købe det endelige produkt eller anvende teknologien. Intentionserklæringen kan også indgå som del af en MoU eller som del af en ad hoc-aftale mellem medlemsstater.

Ift. at klarlægge det danske forsvars interesse for en projektidé, vil det være relevant at rette første henvendelse til 'Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses Industrikontor' på mail:    

Kontakt Team Forsvarsindustri