Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Særlige emner inden for revisorlovgivningen

På denne side kan du læse nærmere om specifikke emner inden for revisorer og finde henvisninger til udstedte vejledninger mm.

Spørgsmål/Svar om erklæringsstandarden

Her kan du læse de mest stillede spørgsmål og svar til erklæringsstandarden.

Udvidet gennemgang - Indhentelse af tingbog mv. pr. balancedagen.

Revisors erklæringer

Erhvervsstyrelsen har udstedt Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (Erklæringsbekendtgørelsen). Heri reguleres kravene til de erklæringer, som revisor skal afgive på erklæringsopgaver, der er omfattet af revisorloven.

Gå til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer

Erhvervsstyrelsen har desuden udstedt en

 som supplement til erklæringsbekendtgørelsen.

Revisorerklæring for helligdags åbent

Hvis en dagligvarebutik har en omsætning der ligger under omsætningsgrænsen, kan den holde åbent i helligdagene, hvis revisor har indsendt en revisorerklæring.

Gå til Helligdagsåbent på Virk Indberet.