Hvidvask

Rigtig Rådgivning ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Rigtig Rådgivning ApS.

  • 14. juli 2017
  • Rigtig Rådgivning ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 14. juli 2017 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende RIGTIG RÅDGIVNING ApS, CVR-nr. 35418164. Erhvervsstyrelsen konstaterede, at RIGTIG RÅDGIVNING ApS, ikke havde udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at RIGTIG RÅDGIVNING ApS, havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke havde kontrolleret sine virksomhedskunders identitetsoplysninger, ligesom der ikke var gennemført tilstrækkelig kontrol af kundernes reelle ejeres identitetsoplysninger.

Virksomheden blev herudover påbudt at iagttage hvidvasklovens opbevaringspligt, idet Erhvervsstyrelsen i øvrigt kunne konstatere, at virksomheden ikke havde noteret tilstrækkelige oplysninger, som var blevet indhentet som led i virksomhedens kundekendskabsprocedurer.

Erhvervsstyrelsen har endvidere besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om RIGTIG RÅDGIVNING ApS har overtrådt hvidvasklovens § 8, stk. 1, § 11, stk. 1, § 30, stk. 1 og § 58, stk. 1.

Virksomheden modtog den 30. oktober 2017 et bødeforelæg på 60.000 kr., for overtrædelse af hvidvasklovens § 8, stk. 1, § 11, stk. 1, § 30 og § 58, stk. 1, som efterfølgende er blevet vedtaget.