Hvidvask

RH Revision ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende RH Revision ApS.

  • 23. maj 2018
  • RH Revision ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 23. maj 2018 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende RH Revision ApS, CVR-nr. 36894415. 
 
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at RH Revision ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven. 
 
Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at RH Revision ApS, havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, forud for registrering i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.  
 
Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ét tilfælde ikke indhentet og tilstrækkeligt kontrolleret en virksomhedskundes reelle ejers identitetsoplysninger, ligesom der ikke var indhentet tilstrækkelige oplysninger om forretningsforbindelsens formål. 
 
Virksomheden blev herudover påbudt at iagttage hvidvasklovens opbevaringspligt, idet Erhvervsstyrelsen i øvrigt kunne konstatere, at virksomheden i nogle tilfælde ikke havde noteret tilstrækkelige oplysninger, som var blevet indhentet som led i virksomhedens kundekendskabsprocedurer.