Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed01.03.2013

Revisortilsynets redegørelse viser behov for forbedringer

Emner: Liberale erhverv, Virksomhed og erhverv

Revisortilsynet har netop udgivet sin årlige redegørelse om kvalitetskontrollen med revisionsvirksomhederne. Redegørelsen viser, at der fortsat er behov for forbedringer i revisorernes arbejde.

Revisortilsynets redegørelse omfatter den kvalitetskontrol, der blev gennemført i 2011. Den viser, at der også i 2011 er fundet mange fejl og mangler i revisionsvirksomhedernes arbejde. Kontrollen har i 2011 omfattet kontrol af 139 revisionsvirksomheder og 309 revisorer. Der er kontrolleret 845 enkeltsager.

På virksomhedsniveau er den hyppigste fejltype, at kvalitetsstyringssystemet ikke anvendes tilstrækkeligt på udførelsen af erklæringsopgaver. På enkeltsagsniveau er den hyppigste fejltype fejl i afgivne erklæringer.

Erhvervsstyrelsen er bl.a. ansvarlig for revisorloven og det offentlige tilsyn med revisorerne. Styrelsen finder det ikke tilfredsstillende, at der ved kvalitetskontrollen stadig kan konstateres en lang række fejl og mangler i revisionsvirksomhedernes arbejde.

Erhvervsstyrelsen iværksatte allerede sidste år i samarbejde med brancheorganisationen FSR-danske revisorer en række initiativer, der skal forebygge fejl i revisors arbejde. De bliver nu fulgt op af yderligere initiativer på baggrund af Revisortilsynets kvalitetskontrol.

For at øge kvaliteten i revisors arbejde yderligere, har regeringen også fremsat lovforslag til en ny revisoruddannelse og til en certificering af de revisorer, der reviderer finansielle virksomheder. Der forhandles desuden på EU-plan om nye regler for revision, som også har til formål at forbedre revisionskvaliteten.

Der er således en lang række forskellige initiativer i gang for at øge kvaliteten på revisionsområdet, men det vil tage tid, inden en del af disse slår igennem.

Yderligere oplysninger om redegørelsen: Kim Sparlund, formand for Revisortilsynet tlf.: 41 71 50 03

Yderligere oplysninger om Erhvervsstyrelsens opfølgning på redegørelsen: Brian Adrian Wessel, kontorchef i Erhvervsstyrelsen tlf.: 50 86 97 79

Se redegørelsen