Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Revisornævnets medlemmer

Revisornævnet behandler klager over, at en statsautoriseret eller registreret revisor ved udøvelsen af sin virksomhed har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører.

Revisornævnets formandskab består af:

 • Landsdommer Henrik Bitsch (formand)
 • Dommer Marianne Madsen (næstformand)

Revisornævnets sagkyndige medlemmer:

 • Statsautoriseret revisor Poul Erik Gram Olsen
 • Statsautoriseret revisor Jørn Haagensen
 • Statsautoriseret revisor Per Erik Johannessen
 • Statsautoriseret revisor Sten Lauritzen
 • Statsautoriseret revisor Erik K. Nielsen
 • Statsautoriseret revisor Rikke Lund-Kühl
 • Statsautoriseret revisor Søren Loyola Bro Søndergaard
 • Registreret revisor Peter Rose
 • Registreret revisor Dorte Lodahl Krusaa
 • Statsautoriseret revisor Per Kristensen
 • Advokat Ulla Brandt
 • Afd. dir. Bo Dam Klausen
 • Fhv. chef for virksomhedsrelationer Birthe Werner
 • Chefkonsulent Kristian Koktvedgaard
 • Juridisk chef Anne Vibeke Gregersen
 • Erhvervsjuridisk fagchef Sven Petersen
 • Afdelingsdirektør Terese Dissing
 • Advokat Christian H.M. Mikaelsen
 • Corporative Controller Gitte Poulsen
 • Funktionsdirektør Jens Borum
 • Senior Vice President Annette Schmidt
 • Koncernregnskabsdirektør Henrik G. Bak