Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Foto: Revisor

Revisornævnet

Det er Revisornævnets opgave at behandle disciplinærsager vedrørende godkendte revisorer.

Nævnet består af en formand og 2 næstformænd, der skal være dommere, og mindst 16 andre medlemmer, hvoraf 8 skal være godkendte revisorer og 8 skal være repræsentanter for regnskabsbrugere.

Nævnets formand, næstformænd og medlemmer udpeges af Erhvervsstyrelsen for 4 år ad gangen.

Revisornævnet er uafhængigt

Revisornævnet er et uafhængigt organ. Nævnets uafhængighed sikres ved sammensætningen og ved, at nævnets kendelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsstyrelsen stiller ressourcer til rådighed for nævnets sekretariat, men har ingen indflydelse på indholdet af nævnets kendelser.