Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed21.10.2015

Revisorkommissionens indspil til ny revisorlov

Emner: Virksomhed og erhverv

Revisorkommissionen har afleveret sit indspil til ændringer i revisorloven. Rapporten har bl. a fokus på kvalitet, uafhængighed og konkurrence.

Erhvervsstyrelsen har modtaget Revisorkommissionens rapport om ændringer i revisorloven. Rapporten hedder Revisorlovgivningen - styrkelse af revisionskvalitet, uafhængighed og konkurrence.

Revisorkommissionen er nedsat af Erhvervsstyrelsen og bistår bl.a. styrelsen i arbejdet med at administrere revisorlovgivningen. I sin rapport fremlægger kommissionen en række forslag og synspunkter om ændring af revisorloven.

Baggrunden for rapporten er, at EU i maj 2014 vedtog, at EU landene skal ændre lovgivningen vedrørende revisorer. Ændringerne skal træde i kraft i juni 2016. I den anledning er Revisorkommissionen blevet anmodet om at se på, hvordan ændringerne kan gennemføres i Danmark.

Revisorkommissionen har i sit indspil fokus på kvalitet, uafhængighed og konkurrence herunder bl.a.:

  • Hvilke typer af virksomheder skal undergives skærpede krav til revision
  • Yderligere krav, der skal sikre revisors uafhængighed
  • Hvilke ydelser en revisor kan levere til den virksomhed, som revisor reviderer
  • Hvor længe en revisor kan være revisor for samme virksomhed
  • Minoritetsaktionærers mulighed for at afsætte revisor

Rapporten vil indgå som et vigtigt indspil ved udarbejdelsen af forslag til lovændringer, som er en følge af de nye EU regler.

Offentliggørelsen af rapporten har afventet det lovforberedende arbejde. Det er hensigten at sende Revisorkommissionens rapport i høring sammen med et kommende lovforslag.

Læs rapporten her

Læs mere om Revisorkommissionen her