Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Revisionsvirksomheder

Godkendte revisorer skal være tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, før de kan udføre erklæringsopgaver efter revisorloven. Du kan her læse nærmere om kravene til revisionsvirksomheder og Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder og finde relevante bekendtgørelser.

Erklæringsopgaver skal udføres i revisionsvirksomheder

Godkendte revisorer skal være tilknyttet en registreret eller statsautoriseret revisionsvirksomhed for at kunne udføre erklæringsopgaver.

Majoriteten af stemmerettighederne i revisionsvirksomhederne skal være ejet af godkendte revisorer eller godkendte revisionsvirksomheder.

Erhvervsstyrelsen har udstedt Bekendtgørelse om revisionsvirksomhed, der beskriver de nærmere krav til godkendte revisionsvirksomheder.

Register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Erhvervsstyrelsen fører et offentligt register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. I registeret optages

1) personer, der er godkendt som statsautoriseret eller registreret revisor,

2) personer, der har opnået gensidig anderkendelser på baggrund af tilsvarende kompetencer

3) personer, der har fået tilladelse til at varetage konkrete hverv,

4) personer, der midlertidigt og lejlighedsvis afgiver erklæringer,

5) virksomheder, der er godkendt som revisionsvirksomhed,

6) Udenlandske revisorer og revisionsvirksomheder, der skal registreres her i landet, og

7) landøkonomiske foreningers rådgivningskontorer,

Revisionsvirksomheder og de tilknyttede revisorer skal registreres i register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder før de kan udføre erklæringsopgaver, der er omfattet af revisorloven.

Det betyder omvendt, at revisor ikke kan afgive erklæringer, herunder heller ikke revisionspåtegninger, hvis revisoren ikke er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder via virk.dk/ændre virksomhed

Erhvervsstyrelsen har udstedt Bekendtgørelse om register over godkendte revisionsvirksomheder.