Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed19.12.2013

Revisionsfirma frataget sin godkendelse

Emner: Liberale erhverv

Erhvervsankenævnet har stadfæstet Erhvervsstyrelsens afgørelse om at fratage en revisionsvirksomhed sin godkendelse, fordi revisionsvirksomheden ikke har underkastet sig den lovpligtige kvalitetskontrol i 2012.

I juli 2013 traf Erhvervsstyrelsen afgørelse om at tage godkendelsen fra en revisionsvirksomhed. Baggrunden var, at revisionsvirksomheden var blevet udtaget til lovpligtig kvalitetskontrol i 2012. Revisionsvirksomheden indgik - trods flere udsættelser af fristen - ikke en aftale med kvalitetskontrollanten om at få gennemført kvalitetskontrollen. Revisionsvirksomheden havde dermed nægtet at underkaste sig den lovpligtige kvalitetskontrol.

Revisortilsynet sendte derfor sagen videre til Erhvervsstyrelsen. Da revisionsvirksomheden efter yderligere en frist fortsat ikke fik gennemført den lovpligtige kvalitetskontrol, traf styrelsen afgørelse om at fratage virksomheden sin godkendelse som revisionsvirksomhed. Revisionsvirksomheden klagede herefter til Erhvervsankenævnet. Ankenævnet har nu i en kendelse fra den 19. november 2013 stadfæstet Erhvervsstyrelsens afgørelse om fratagelsen.

Pligt til kvalitetskontrol

Alle revisionsvirksomheder og ansatte revisorer i disse virksomheder har pligt til at lade sig kvalitetskontrollere. Revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse, herunder børsnoterede og finansielle virksomheder, skal kontrolleres mindst hvert 3. år. Alle øvrige revisionsvirksomheder skal kontrolleres mindst hvert 6. år.

Revisortilsynet har ansvaret for at gennemføre de lovpligtige kvalitetskontroller. Hvis en revisionsvirksomhed, der er udtaget til kvalitetskontrol, ikke lader sig kontrollere, oversender Revisortilsynet sagen til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen kan fratage revisionsvirksomheden godkendelsen som revisionsvirksomhed, og slette den af det offentlige register over godkendte revisionsvirksomheder.