Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Revision og revisorer

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder - populært kaldet revisorloven - regulerer betingelserne for godkendelse af statsautoriserede og registrerede revisorer samt vilkårene for udførelse af revisors erklæringsopgaver.

Erhvervsstyrelsen administrerer lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) og har desuden udstedt en række bekendtgørelser til revisorloven. Styrelsen er herunder ansvarlig for registrering af revisorer og revisionsvirksomheder.

Erhvervsstyrelsen er desuden ansvarlig for det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder. Dette tilsyn omfatter kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder og styrelsen kan derudover iværksætte undersøgelser for at påse, at revisorloven overholdes. Styrelsen kan i den forbindelse pålægge revisorer og revisionsvirksomheder at følge revisorloven og dens bekendtgørelser.

Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra visse bestemmelser i revisorloven.

Erhvervsstyrelsens afgørelser kan indbringes for Erhvervsankenævnet. Adressen er Toldboden 2, 8800 Viborg.