Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Revision af registerforordningen vil lette arbejdet i CO2-Kvoteregisteret

Vi hører det tit, og vi kan selv godt lide at lege med tanken om det…. Tænk, hvis CO2-Kvoteregistret var lidt nemmere at arbejde i. Og nu går arbejdet i gang med det.

EU-Kommissionen har startet arbejdet med at revidere Registerforordningen, som fastsætter hvordan CO2-Kvoteregisteret skal fungere. Der er i første omgang tale om en uformel proces, som vil løbe over hele 2017, mens det egentlige lovarbejde først starter i 2018.

Formålet med revisionen er bl.a. at gøre det nemmere at bruge CO2-Kvoteregisteret. Erhvervsstyrelsen har kontaktet et antal kontohavere direkte for at få bidrag om, hvordan registeret benyttes af danske kontohavere.

Hvis I ikke er blevet kontaktet og ønsker at bidrage til processen, er I velkomne til at sende en mail til co2register@erst.dk. Så vil vi inkludere jer i arbejdet.

Det første møde i EU-Kommissionen er d. 28.- 29. marts 2017, hvor vi skal drøfte tre emner:

1. Mulighed for en Compliance-only konto
Mulighed for at driftslederbeholdningskonti kan ændres til en ”compliance-only” konto, hvorfra der ikke kan foretages andet end overførsler relateret til compliance (returnering, veksling af kreditter til kvoter og returnering af for meget allokeret). Da der ikke kan handles fra denne type konto, er det meningen at dokumentationskravene kan sænkes. Der er forslag om en separat konto eller en funktion, der kan tilvælges og fravælges efter behov, så kontoen kan få mulighed for at foretage handler, hvis behovet skulle opstå.

2. Fjernelse af 2. persons godkendelse af lav-risiko-transaktioner
Dette indebærer at 1 bemyndiget repræsentant kan gennemføre returneringer, vekslinger, sletninger mv. I dag skal der 2 bemyndigede repræsentanter til for at gennemføre disse transaktioner. (Forslaget hænger sammen med det næste punkt om yderligere bemyndigede repræsentanter. )

3. De bemyndigede repræsentanters rolle
Der er forslag om helt at fjerne funktionen ”yderligere bemyndigede repræsentant”. Den er oprindelig tænkt som en controllerfunktion, hvor virksomhedens økonomichef skulle godkende alle overførsler inden de blev gennemført. Det er i dag frivilligt om der udpeges en yderligere bemyndiget repræsentant, men hvis en sådan er udpeget, skal alle transaktioner godkendes af vedkommende.

Ønsker du at deltage?

Vi forventer ikke at have endelige beslutninger om emnerne allerede ved det første møde. Der er planlagt yderligere tre møder i løbet af 2017, hvor forskellige emner om CO2-kvoteregisteret skal drøftes.

Hvis du ønsker at deltage i arbejdet, vil du få en mail før hvert møde i EU, hvor vi beder dig tage stilling til forskellige emner. Du behøver kun svare, hvis du har kommentarer. Selvom du ikke svarer på en mail, vil du stadig være med i næste mailudsendelse. Hvis du ønsker at deltage er du velkommen til at sende en mail til co2register@erst.dk.