Nyhed

Retningslinjer for kvalitetskontrol i 2019

Erhvervsstyrelsen offentliggør retningslinjer for kvalitetskontrollen af revisorer og revisionsvirksomheder 2019.

  • 25. marts 2019
  • Kontrol og tilsyn

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder herunder kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder. Erhvervsstyrelsen fastsætter årligt retningslinjerne vedrørende kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder.

Retningslinjerne er nu offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Retningslinjerne om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder omfatter bl.a.:

  • udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol
  • udpegning af kvalitetskontrollant til en konkret kvalitetskontrol
  • gennemførelse af kvalitetskontrolbesøg i ikke-PIE revisionsvirksomheder og rapporteringer herom
  • gennemførelse af kvalitetskontrolbesøg i PIE revisionsvirksomheder
  • betalingsforhold for en kvalitetskontrol
  • Erhvervsstyrelsens behandling af kvalitetskontroller og offentliggørelse heraf m.v.

Retningslinjerne indeholder endvidere en række bilag med forskellige arbejdsprogrammer, som skal anvendes ved udførelsen af et kvalitetskontrolbesøg.

Læs retningslinjerne for 2019

Kontakt

Marianne Ploug
T: 3529 1431
marplo@erst.dk