Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed06.07.2017

Retningslinjer for kvalitetskontrol i 2017

Emner: Liberale erhverv

Erhvervsstyrelsen offentliggør retningslinjer for kvalitetskontrollen 2017.

Det offentlige tilsyn med revisionsvirksomheder og revisorer varetages af Erhvervsstyrelsen, som fastsætter retningslinjerne vedrørende denne kvalitetskontrol. Retningslinjerne er nu offentliggort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisionsvirksomheder og revisorer har bl.a. som strategisk målsætning, at kvalitetskontrollen opleves ensartet, samt at Erhvervsstyrelsen er synlig og informativ. På denne bagrund har Erhvervsstyrelsen taget skridt til en række tiltag og ændringer i forbindelse med kvalitetskontrollen i 2017. Således er der i juni 2017 afholdt informationsmøde for revisionsvirksomheder, der er udtaget til kvalitetskontrol. Endvidere vil revisionsvirksomheder, der skal gennemgå en opfølgende kvalitetskontrol, få tilbudt et møde med Erhvervsstyrelsen.

Væsentlige ændringer

Erhvervsstyrelsen har besluttet at foretage en række justeringer i retningslinjerne for kvalitetskontrollen i 2017, sammenholdt med 2016, hvor følgende skal fremhæves:

  • Nyt fokusområde: Revisors skriftlige rapportering til virksomhedens øverste ledelse.
  • Udvidelse af stikprøven ved væsentlige fejl og mangler i erklæringsopgaver.
    Såfremt kvalitetskontrollanten konstaterer væsentlige fejl og mangler ved kontrollen af erklæringsopgaver, skal der foretages en konkret vurdering af, om konstaterede fejl og mangler kan henføres til kvalitetsstyringssystemet, eller om der er tale om enkeltstående tilfælde. Kvalitetskontrollanten kan på baggrund heraf beslutte ikke at udvide sin stikprøve.

Erhvervsstyrelsens strategiske indsatsområder har en fælles målsætning om at medvirke til at sikre og opretholde tilliden til de finansielle informationer som samfundsøkonomien bygger på, og som godkendte revisionsvirksomheder og revisorer, som offentlighedens tillidsrepræsentanter, har skabt en berettiget tillid til.

> Læs retningslinjerne for 2017

Kontaktpersoner:

  • Chefkonsulent Christel Maria Thousing, telefon: 35 29 14 28 - mail: chrtho@erst.dk
  • Specialkonsulent Marianne Ploug,  telefon: 35 29 14 31 - mail: marplo@erst.dk