Retningslinjer for industrisamarbejde 2014

Her kan du finde information om retningslinjerne for industrisamarbejde af 1. juli 2014. Aktive kontrakter om industrisamarbejde gælder fortsat under de retningslinjer, de er indgået under.