Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Formålet

Formålet med industrisamarbejde er at sikre, at dansk forsvarsindustri råder over kompetencer og kapaciteter, som er nødvendige for at varetage Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser.

Sikkerhedsinteresserne er beskrevet i Den forsvarsindustrielle strategi (pdf) Det handler bl.a. om, at Danmark i uforudsete krisesituationer selv skal kunne opretholde centrale systemer og materiel.
Danske virksomheder på forsvarsområdet er nødt til at samarbejde med udenlandske leverandører af forsvarsmateriel, hvis de skal opretholde og udvikle de nødvendige kompetencer og kapaciteter. Derfor kan Erhvervsstyrelsen forpligte udenlandske leverandører af forsvarsmateriel til industrisamarbejde.

Det sker, hvis Forsvarsministeriet i forbindelse med den konkrete anskaffelse vurderer, at det er nødvendigt for at varetage Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser, og hvis Erhvervsstyrelsen konkret vurderer, at det ikke vil skævvride konkurrencen på det civile marked.

Erhvervsstyrelsen fastsætter forpligtelsen til industrisamarbejde i en kontrakt mellem den udenlandske leverandør og Erhvervsstyrelsen.

Industrisamarbejdet skal vedrøre forsvarsmateriel inden for specifikke områder, der fastsættes af Forsvarsministeriet efter konkret vurdering, og være relateret til den konkrete anskaffelse eller tilsvarende. Industrisamarbejdet kan både omfatte køb af underleverancer og udviklingsprojekter i danske virksomheder.

Erhvervsstyrelsen kontrollerer, at udenlandske leverandører overholder kontrakten om industrisamarbejde, og Erhvervsstyrelsen godkender udviklingsprojekter mellem leverandører og danske virksomheder, før de igangsættes.