Publikation

Retningslinjer for brug af cookies

Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for kommuner og andre offentlige institutioners anvendelse af cookies.

  • 9. november 2017

Borgerne skal trygt kunne bruge alle offentlige myndigheders hjemmesider. Derfor har Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen i fællesskab lavet et sæt retningslinjer for brug af cookies, sociale medier og værktøjer på kommuner og andre offentlige institutioners hjemmesider og digitale løsninger.

Formålet med retningslinjerne er at give offentlige myndigheder et operationelt redskab i hånden, der kan bruges i deres løbende arbejde med at få styr på brugen af cookies m.fl. på deres hjemmesider og digitale løsninger og herved øge den digitale tillid hos borgerne.

Retningslinjerne beskriver således de principper, som offentlige myndigheder bør følge og giver samtidigt en guide til, hvordan de bør bruge cookies, sociale medier og værktøjer på deres hjemmesider og digitale løsninger.

De tre hovedprincipper i retningslinjerne:

  1. Brugervenlig anvendelse af sociale medier
  2. Hensigtsmæssig brug af værktøjer
  3. Tracking-frie zoner