Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Mål- og resultater

Erhvervsministeriets Arbejdsprogram 2019

Erhvervsstyrelsen er en styrelse under Erhvervsministeriet. Hvert år udarbejder Erhvervsministeriet et arbejdsprogram, som sætter rammerne for ministeriets arbejde i pågældende år og afspejles i de enkelte styrelsers og institutioners mål- og resultatplaner.

Se Erhvervsministeriets arbejdsprogram for 2019 på em.dk

Erhvervsstyrelsens Mål - og resultatplan 2019

En Mål- og resultatplan er indgået mellem Erhvervsministeriets departement og Erhvervsstyrelsen. Mål- og resultatplanen skal ses som en fokuseret videreudvikling af resultatkontrakten og bygger på en flerårig strategisk målsætning og klare mål for styrelsens kerneopgaver. Mål-og resultatplanen er udarbejdet inden for rammerne af Finansministeriets vejledning: ”Strategisk styring med resultaterne i fokus.”

De konkrete mål i styrelsens Mål- og resultatplan 2018 understøtter opfyldelsen af de strategiske og konkrete mål, som fremgår af Erhvervsministeriets Arbejdsprogram 2019.

Årsrapport 2017

Erhvervsstyrelsen udarbejder som led i Erhvervsministeriets mål- og resultatstyring en årsrapport. Årsrapporten indeholder en afrapportering i forhold til mål og resultatkrav i styrelsens resultatkontrakt 2017 samt regnskabsmæssige forklaringer for styrelsens ansvarsområde.