Nyhed

Resultatet af kvalitetskontrol af de fem største revisionsvirksomheder offentliggøres

Som noget nyt offentliggør Erhvervsstyrelsen nu resultatet af kvalitetskontrollerne af de største danske revisionsvirksomheder, der blandt andet indeholder en vurdering af virksomhedernes kvalitetsstyringssystem.

  • 18. oktober 2018
  • Kontrol og tilsyn

Erhvervsstyrelsen varetager det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder. Alle revisionsvirksomheder er underlagt lovpligtig kvalitetskontrol. En kvalitetskontrol omfatter en vurdering af revisionsvirksomhedens interne organisation, herunder kvalitetsstyringssystem. Derudover foretages en stikprøvevis gennemgang af udvalgte erklæringsopgaver for bl.a. at vurdere, om revisor har anvendt revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem ved opgaveløsningen, samt om revisors erklæring er afgivet i overensstemmelse med lovgivningens krav mv.

Revisionsvirksomheder, der reviderer de største danske børsnoterede virksomheder (C25, Large Cap og Mid Cap) er fra 2017 underlagt årlig kvalitetskontrol. Gennemgangen af kvalitetsstyringssystemet i disse revisionsvirksomheder sker på rotationsbasis, svarende til en fuld gennemgang hver tredje år.

Erhvervsstyrelsen har nu afsluttet kvalitetskontrollen for 2017 af de revisionsvirksomheder, der er gennemgår årlig kvalitetskontrol. Som noget nyt offentliggør styrelsen resultatet af disse kvalitetskontroller.

Da det er første gang styrelsen offentliggør individuelle resultater af kvalitetskontrollerne, offentliggøres resultatet for de fem revisionsvirksomheder på samme tid. En samlet offentliggørelse vil ikke nødvendigvis ske fremover.

De fem revisionsvirksomheder er:

  • PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
  • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
  • Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
  • Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
  • KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Se resultatet af kvalitetskontrollen af de fem revisionsvirksomheder

Kontakt

Susanne Thorhauge
T: 3529 1932