Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Regulering af gebyr

En udlejer kan hæve en lejeaftale, hvis lejeren ikke betaler husleje.

Udlejeren kan kun hæve lejeaftalen, hvis lejen ikke er betalt, 3 dage efter at en skriftlig rykker (påkrav) om restancen er kommet frem til lejeren. Udlejeren kan kræve et gebyr for rykkeren i henhold til erhvervslejelovens § 69, stk. 3. Gebyret reguleres årligt og kan findes her på hjemmesiden.

Pr. 1. januar 2019 er gebyret 155 kr.

Sådan reguleres gebyret

Beløbet er fastsat i 1999-niveau og reguleres én gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Reguleringen sker i en 12-måneders periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.