Hvidvask

REGNSKABSVIRKSOMHEDEN SCHAUMBURG/BENDTSEN ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REGNSKABSVIRKSOMHEDEN SCHAUMBURG/BENDTSEN ApS

  • 9. april 2018
  • REGNSKABSVIRKSOMHEDEN SCHAUMBURG/BENDTSEN ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 9. april 2018 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REGNSKABSVIRKSOMHEDEN SCHAUMBURG/BENDTSEN ApS, CVR-nummer 28655835.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at REGNSKABSVIRKSOMHEDEN SCHAUMBURG/BENDTSEN ApS, ikke havde udarbejdet en risikovurdering, eller skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke i alle tilfælde havde gennemført tilstrækkelig kontrol af kundernes reelle ejeres identitetsoplysninger.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at REGNSKABSVIRKSOMHEDEN SCHAUMBURG/BENDTSEN ApS, havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Erhvervsstyrelsen har endvidere besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om REGNSKABSVIRKSOMHEDEN SCHAUMBURG/BENDTSEN ApS har overtrådt hvidvasklovens § 8, stk. 1 og § 58, stk. 1.

Ved Retten i Aarhus’ dom af 22. november 2019, blev virksomheden kendt skyldig i overtrædelse af hvidvasklovens § 8, stk. 1 og § 58, stk. 1, og straffet med bøde på 25.000 kr.