Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Regnskaber og årsrapporter

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og lovfortolkning af årsregnskabsloven, herunder årsrapporter. Styrelsen sørger også for offentliggørelse af virksomhedernes årsrapporter mv.