Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Regnskaber og årsrapporter

Erhvervsstyrelsen administrerer årsregnskabsloven.

Dvs. at styrelsen forbereder forslag til ændringer af loven og fortolker og vejleder om årsregnskabsloven. Styrelsen sørger også for offentliggørelse af virksomhedernes årsrapporter mv.