Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Regler for ejendomsmæglere

Reglerne for ejendomsmægleres virke findes i lov om formidling af fast ejendom mv. I tilknytning til loven er der desuden udstedt en række bekendtgørelser, som nærmere regulerer ejendomsmæglerhvervet.

Herunder bl.a:

  • Reglerne for ejendomsmæglerens formidlingsopgaver.
  • Ejendomsmæglerens garantistillelse og ansvarsforsikring.
  • Reglerne for behandlingen af deponerede midler i forbindelse med en ejendomshandel.
  • Reguleringen af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. (klager over ejendomsmægler)