Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Regler for e-handel

Der er stort eksportpotentiale i handel via internettet. Når det gælder e-handel, har EU/EØS-landene en del fælles lovgivning, men markedet er fortsat karakteriseret ved en del nationale særregler. Det kan derfor være svært at få overblik over, hvilke regler der skal overholdes.

Hvis du fx ønsker at eksportere varer via en webshop til et eller flere EU/EØS-lande, skal du undersøge, hvilke regler der gælder for e-handel i hvert enkelt land. Der kan fx være forskellige regler for domæner, betalingstjenester, forsendelse, sprog, skat/moms, markedsføring, certificering, forbrugerrettigheder, køberet, cookies og persondata.

Fri bevægelighed og nationale regler

I EU gælder et princip om fri bevægelighed. Det betyder, at du frit kan sælge varer i resten af EU og derved have mulighed for at sælge til et langt større marked end bare det danske.

På mange områder findes fælles regler og standarder på tværs af hele EU. Men på en del områder er der ikke vedtaget fælles regler. Det betyder, at EU-landene på disse områder har mulighed for at lave deres egne regler, som kun er indført i de enkelte EU-lande.

Nationale regler bunder normalt i, at de forskellige lande gerne vil tage nogle særlige nationale hensyn. Det kan for eksempel være hensyn til menneskers liv og sundhed, til arbejdsforhold eller til miljø, som er særlige i det pågældende land.

Få styr på reglerne for e-handel

Når du skal i gang med e-handel, kan du bruge Indre Markeds Center til at få overblik over, hvilke regler du skal leve op til på de forskellige områder.

Vi rådgiver allerede danske virksomheder og har erfaringer med de udfordringer, virksomhederne møder i de andre EU-lande. Indre Markeds Centers ekspertise er nationale særregler for produkter og tjenesteydelser i de andre EU-lande, både ved fysisk eksport og ved handel via internettet. Centeret hjælper virksomheder og erhvervsorganisationer med information, regelafklaring og bekæmpelse af handelshindringer i relation til eksport. Vi har et stærkt netværk af myndigheder i de andre EU-lande, som vi samarbejder med. Du er velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis vi skal hjælpe dig med dine forberedelser i forbindelse med e-handel til andre EU/EØS-lande.