Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hvem kan indberette på vegne af en virksomhed?

Når du indberetter for en virksomhed, er der en indbygget sikkerhed i forhold til gældende lovgivning. Det betyder, at du har forskellige rettigheder, alt efter hvilken NemID, du logger ind med.

Alle kan starte, ændre eller lukke en virksomhed

Der er ikke nogen begrænsning i, hvem der kan indberette start af en ny virksomhed, ændringer i en virksomhed eller ophør af en virksomhed. Hvis du indberetter på vegne af en virksomhed, som ikke er din egen, er det dog en forudsætning, at virksomhedens tegningsberettigede har bemyndiget dig til at foretage den pågældende registrering.

Den person, som foretager indberetningen, har ansvar for, at registreringen er lovlig, og at dokumentationen i forbindelse med indberetningen er gyldig.

Hvem kan godkende kapital for selskaber?

Hvis den person, som indberetter, ikke er advokat eller godkendt revisor, kan der i et indberetningsforløb være krav om, at personen skal indhente godkendelse af kapitalposten fra bank, advokat eller godkendt revisor.

Advokater skal være optaget på Advokatsamfundets liste over godkendte advokater, for at have de nødvendige rettigheder til at godkende kapitalposter.

Advokater kan godkende følgende kapitalposter ved stiftelse

 • Kontant i pengeinstitut
 • Kontant på klientkonto
 • Kontant kassebeholdning (kun i IVS med kapital på mindre end 25.000)

Advokater kan ikke godkende kapital

 • ved omregistrering fra IVS til ApS
 • ved omdannelse fra ApS til A/S
 • ved kapitalforhøjelse ved indskud af værdier
 • ved kapitalforhøjelse ved indskud af bestemmende kapitalpost
 • ved kapitalforhøjelse ved indskud af bestående virksomhed
 • ved stiftelse af selskaber, hvor advokaten/advokatvirksomheden optræder som stifter.

Godkendte revisorer er registrerede eller statsautoriserede revisorer, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen. Det er altså ikke nok at have et CVR-nummer på en revisionsvirksomhed. Revisionsvirksomheden skal også være registreret som liberalt erhverv.

Du kan kun godkende kapitalposter, hvis du er godkendt revisor og er tilknyttet en revisionsvirksomhed.

Godkendte revisorer kan godkende følgende kapitalposter ved stiftelse

 • Kontant i pengeinstitut
 • Kontant kassebeholdning
 • Værdier
 • Bestemmende kapitalpost
 • Bestående virksomhed

Godkendte revisorer kan også dokumentere følgende

 • Vurderingsmandserklæring ved omregistrering fra IVS til ApS
 • Vurderingsberetning med omdannelsesbalance ved omdannelse fra ApS til A/S
 • Vurderingsberetning ved kapitalforhøjelse ved indskud af værdier
 • Vurderingsberetning ved kapitalforhøjelse med indskud af bestemmende kapitalpost
 • Vurderingsberetning med åbningsbalance ved kapitalforhøjelse med indskud af bestående virksomhed

Godkendte revisorer kan ikke godkende kapital

 • Indbetalt på klientkonto
 • Ved stiftelse af selskaber, hvor revisoren/revisionsvirksomheden optræder som stifter

Banker og pengeinstitutter kan godkende følgende kapitalposter ved stiftelse

 • Kontant i pengeinstitut

Banker og pengeinstitutter kan ikke godkende andre kapitalposter.

Når anmelder og stifter er samme person/virksomhed

I de tilfælde hvor anmelderen samtidig optræder som stifter af en virksomhed er det ikke muligt at anmelderen selv godkender kapitalen - heller ikke i de tilfælde, hvor anmelder normalt kan indestå for kapitalen.

Hvis anmelderen er logget på med en medarbejdersignatur for en virksomhed, der optræder som stifter, skal kapitalgodkendelsen indhentes fra en bank, advokat eller godkendt revisor uden tilknytning til den stiftende virksomhed. 

Undtagelse: i forbindelse med stiftelse at et iværksætterselskab, hvor der indskydes mindre end 25.000 kroner i selskabskapital kan stifteren godkende kapitalen med en egenerklæring – også selv om stifter samtidig er anmelder.