Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Registrering for socialøkonomiske virksomheder

Ordningen for registrering af socialøkonomiske virksomheder giver dig mulighed for at markedsføre dig som Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV).

Med registreringen gør du det let for kunder, investorer og andre at finde din virksomhed og få vished for, at du arbejder på en måde, der er samfundsgavnlig. Kontrollen er samtidig din og dine kunders garanti for, at der ikke er virksomheder, der kalder sig registrerede socialøkonomiske virksomheder uden at leve op til kravet om social håndtering af overskud, som er et af kriterierne for at kalde sig RSV.

Herunder kan du læse mere om hvilke virksomhedsformer der kan registrere sig og hente vejledningen:

Hvem kan være Registreret socialøkonomisk virksomhed?

For at kalde sig Registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV), skal virksomheden leve op til 5 kriterier, som fremgår af Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. De fem kriterier er: 

 1. Socialt formål 
  Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborgerskab. 

 1. Væsentlig erhvervsdrift 
  Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning. 

 1. Uafhængighed af det offentlige 
  Virksomheden fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden. 

 1. Inddragende og ansvarlig ledelse 
  Virksomheden involverer ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter og har en etisk forsvarlig ledelse.  

 1. Social overskudshåndtering 
  Virksomheden bruger primært sit overskud til at fremme sociale formål, reinvestere i egen virksomhed eller i andre socialøkonomiske virksomheder. En begrænset andel af overskuddet kan udbetales som udbytte til investorer. 

De nærmere betingelser for at blive registreret socialøkonomisk virksomhed fremgår af Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder § 5

Derfor skal du registrere din socialøkonomiske virksomhed 

Der er 3 grunde til at registrere din socialøkonomiske virksomhed: 

 • Du får papir på, at din forretning drives med et socialt formål 
 • Du får nye muligheder for finansiering, salg og samarbejder 
 • Du bliver en del af et stærkt brand for socialøkonomiske virksomheder

Registreringen kan være en fordel hvis for eksempel en kommune anvender sociale klausuler i udbud og indkøb, der forudsætter at en leverandør skal være en socioøkonomisk virksomhed. Her kan en registrering være dokumentationen for, at din virksomhed er socialøkonomisk.

Ordningen er frivillig

Det er ikke et krav for socialøkonomiske virksomheder at registrere sig – man må stadig kalde sig socialøkonomisk uden registrering. Det er kun betegnelsen ’registreret socialøkonomisk virksomhed’, som loven beskytter. 

Du har heller ikke pligt til at registrere dig som socialøkonomisk virksomhed, selv om du lever op til kriterierne. Det er dit eget valg.

Straffebestemmelser giver sikkerhed 

Det er ulovligt og kan straffes med bøde at kalde sig for registreret socialøkonomisk virksomhed uden at være registreret. Det samme gælder brug af overskud på en måde, der er i strid med kravet om social håndtering. Det sikrer tillid og forhindrer eventuel mistanke om, at virksomhedens ejere ’bare stikker pengene i egen lomme’.

Erhvervsstyrelsen administrerer ordningen og står for kontrollen 

Det er Erhvervsstyrelsen, der administrerer din registrering som socialøkonomisk virksomhed. Det er også Erhvervsstyrelsen, der fører kontrol med, at de registrerede virksomheder lever op til lovens krav. Det er i forvejen Erhvervsstyrelsen, der administrerer virksomhedernes registrering i det centrale virksomhedsregister (CVR), og det er også i CVR-registret at du kan finde de virksomheder, der er registreret som socialøkonomiske under ordningen. 

Sådan registrerer du din virksomhed som socialøkonomisk

For at blive registreret som socialøkonomisk virksomhed skal du kunne dokumentere, at virksomheden lever op til lovens 5 kriterier. Det følger af Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder § 6

På den måde kan både virksomheder, samarbejdspartnere og kunder være sikre på, at reglerne er overholdt, og at virksomhederne lever op til de sociale formål. 

Du kan registrere din virksomhed, hvis det er et: 

 • Aktieselskab (A/S)
 • Anpartsselskab (ApS)
 • Partnerselskab (P/S)
 • Iværksætterselskab (IVS)
 • Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A)
 • Andelsselskab (-forening)
 • Interessentskab (I/S), kommanditselskab (K/S)
 • Erhvervsdrivende fond (ERF)
 • Forening med begrænset ansvar (F.m.b.A)
 • Almindelig Forening
 • Frivillig Forening

Hvad skal du indberette ved registrering?

 • At virksomhedens sociale formål står i din virksomheds vedtægter eller i virksomhedens stiftelsesdokument eller en aftale mellem ejerne, hvis din virksomhed ikke har vedtægter.
 • At virksomheden driver erhverv: Det kan du gøre ved at indsende din årsrapport, hvis du har én. Hvis du endnu ikke har en årsrapport, skal du beskrive dine aktiviteter, og hvor stor en del af din omsætning – eller forventede omsætning – der kommer fra salg af varer eller tjenesteydelser. 
 • At virksomheden er uafhængig af det offentlige: Det kan du eksempelvis dokumentere ved at sende dokumentation for, hvordan din bestyrelse bliver udpeget. Du skal herudover beskrive, hvilken indflydelse det offentlige eventuelt har på virksomhedens drift og ledelse.
 • At virksomheden er ansvarlig og inddragende i sit virke: Du skal beskrive, hvordan virksomheden er ansvarlig og inddragende – eller en plan for det, hvis du er nystartet.
 • At virksomhedens overskud håndteres socialt: Her kan du indsende din årsrapport eller beskrive, hvordan virksomheden planlægger at anvende sit overskud. 

Registreringen foregår online på virk.dk. For eksisterende virksomheder foregår registreringen under ”ændre virksomhed”. For nye virksomheder som stiftes samtidig med registreringen som socialøkonomisk virksomhed foregår registreringen under ”start virksomhed”. 

Efter 4 uger er din anmeldelse færdigbehandlet

Når du har foretaget anmeldelsen, modtager du besked fra Erhvervsstyrelsen om din registrering er godkendt eller nægtet senest efter 4 uger. Det er fordi, Erhvervsstyrelsen skal have tid til at sikre, at de virksomheder, der registrerer sig, lever op til lovens kriterier. Det sikrer tillid til registreringen. 

Du skal sørge for løbende at indberette til Erhvervsstyrelsen.

MARKEDSFØRING
 

Hent logoet til registrerede socialøkonomiske virksomheder

Som registreret socialøkonomisk virksomhed kan du frit anvende RSV-logoet i dine forskellige materialer såsom i din eksterne markedsføring.

Er du registreret som socialøkonomisk virksomhed, kan du via linket herunder downloade og benytte logo-pakken. I den zip-komprimerede mappe finder du logoet i forskellige formater, og du kan vælge mellem en farvet og en sort/hvid variant. Vær opmærksom på, at eps-filerne skal åbnes i programmer som Photoshop.