Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Registrer oplysninger i CVR

Oplysninger i CVR kommer fra virksomhedernes egne indberetninger. På Virk Indberet kan du oprette et CVR-nummer eller ændre i eksisterende oplysninger.

Når du registrerer start af virksomhed, ændring i en eksisterende virksomhed, lukker en virksomhed eller registrerer oplysninger om p-enheder på Virk Indberet, samles data i det Centrale Virksomhedsregister og offentliggøres i CVR på Virk.

Nogle oplysninger stammer fra andre registre og tilhørende selvbetjeningsløsninger:

Læs mere om selvbetjening ved virksomhedsregistrering.

Behandlingstid

Når du har afsluttet en indberetning, kan der gå lidt tid, før oplysningerne fremgår af CVR.

Vores systemer skal bruge tid til at tygge data igennem, men det er oftest et spørgsmål om minutter. Hvis andre myndigheder skal godkende en indberetning, tager det længere tid: Fx skal sager om moms, ansatte eller import/eksport gennem Skattestyrelsens systemer før endelig registrering. Nogle typer sager skal kontrolleres af en sagsbehandler, og det tager selvfølgelig også noget tid.

Læs mere om vores sagsbehandlingstider, eller følg en konkret sag herunder:

Følg din sag

Indtast dit sagsnummer, som du har modtaget i en kvitteringsmail, og se status på din sag: