Publikation

Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2015

Regeringens årlige redegørelse til Folketinget.

  • 6. maj 2015

Redegørelsen sætter i de første tre kapitler fokus på udviklingen i landdistrikter og yderområder og beskriver i sammenhæng hermed en række initiativer, der er taget for at afbøde denne udvikling.

Redegørelsen rummer ikke alle initiativer med relevans for landdistrikter og yderområder, men nogle udvalgte initiativer i sammenhæng med de overordnede temaer, der rejses i redegørelsens kapitel 2, 3 og 4.

I redegørelsens kapitel 5 beskrives Landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne samt Socialfonds- og regionalfondsprogrammerne.

I kapitel 6 sættes der et særskilt fokus på de små øer og ø-kommunerne.

Et bilag til redegørelsen giver en mere udførlig opgørelse og beskrivelse af initiativer, der har relevans for landdistrikter og yderområder.