Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed11.05.2016

Regeringen svarer på Implementeringsrådets første 32 anbefalinger

Emner: Virksomhed og erhverv, Vækst og iværksætteri, Råd og nævn

Regeringen har nu svaret på 32 anbefalinger fra Implementeringsrådet, som blev sendt efter Rådets første møde i februar.

 

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen takker for Rådets anbefalinger. Han glæder sig over, at Rådet er kommet godt fra land og har engageret sig i det vigtige arbejde med at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Formand for Implementeringsrådet Paul Mollerup udtaler:

Jeg er meget tilfreds med de positive svar på vores anbefalinger, vi har fået fra regeringen. De viser, at der er stor opbakning til Implementeringsrådets arbejde, og at vi reelt kan være med til at skabe bedre vilkår for virksomhederne i Danmark.

Regeringen vil imødekomme flere af Rådets anbefalinger. Bl.a. vil regeringen iværksætte nabotjek af barrierer for Danmark som stærk, maritim flagstat og af reglerne om obligatorisk energisyn i store virksomheder for at undersøge, om reglerne er implementeret mere hensigtsmæssigt i andre EU-lande. Endvidere udvides det allerede igangværende nabotjek af reglerne for køre- og hviletid, så man på opfordring fra Rådet også ser på mulighederne for erhvervsmæssig kørsel uden fordyrende krav om installation af en fartskriver.

I forhold til Rådets anbefalinger om tidlig varetagelse af danske interesser i Bruxelles vil 11 af anbefalingerne indgå i regeringens allerede igangværende indsats, og fire vil regeringens Implementeringsudvalg på kommende møder se nærmere på. Det gælder bl.a. i forhold til Kommissionens kommende forslag om forenkling af reglerne vedrørende moms og e-handel.

Næste møde i Implementeringsrådet afholdes fredag den 13. maj 2016.

 

Fakta om Implementeringsrådet:

  • Implementeringsrådet blev nedsat af regeringen i december 2015.
  • Rådet har til opgave at pege på områder, hvor der er behov for en tidlig varetagelse af danske interesser i Bruxelles, og at rådgive om hvordan EU-regulering implementeres, så danske virksomheder alene pålægges de krav, som EU-reguleringen kræver, og ikke stilles dårligt i konkurrencen med virksomheder i andre EU-lande.
  • Implementeringsrådet afholder ca. fire møder årligt og består af 15 medlemmer fra en række erhvervs-, forbruger-, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

 

Læs mere om Implementeringsrådet og svarene fra regeringen her.