Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed28.06.2017

Reelle ejere – sådan opgøres indirekte ejerskab

Emner: Virksomhed og erhverv

Erhvervsstyrelsen har opdateret og præciseret sin Vejledning om reelle ejere.

På baggrund af henvendelser fra virksomheder og brancheorganisationer har Erhvervsstyrelsen opdateret og præciseret sin Vejledning om reelle ejere med en beregningsmetode for indirekte ejerskab.

Da henvendelserne primært har omhandlet beregningsmetode i forhold til at opgøre kapitalandele og stemmerettigheder, har Erhvervsstyrelsen foretaget en nærmere vurdering af den lovmæssige beregningsmetode.

På den baggrund er vejledningens afsnit 5.1. opdateret. Det er præciseret, at virksomhederne skal anvende den såkaldte ”procent af procent metode,” når de skal kortlægge og registrere virksomhedens reelle ejere.

Med denne opdatering er der overensstemmelse mellem Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens beregningsmetode for opgørelse af indirekte ejerskab for reelle ejere.


Find den opdaterede vejledning på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.