Nyhed

Redegørelse om kvalitetskontrol af revisorer og revisionsvirksomheder

Erhvervsstyrelsen offentliggør hermed redegørelse om den årlige kvalitetskontrol og yderligere undersøgelser af revisorer og revisionsvirksomheder. Redegørelsen omfatter kvalitetskontroller fra 2016 og undersøgelser fra 2017.

  • 9. november 2018
  • Kontrol og tilsyn

Erhvervsstyrelsen varetager det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder. Som led i dette arbejde udgiver Erhvervsstyrelsen årligt en redegørelse om styrelsens arbejde med kvalitetskontrollen og undersøgelser.

Redegørelsen indeholder resultatet fra kvalitetskontroller fra 2016. Disse kvalitetskontroller er de første, der er gennemført efter de ændrede regler i revisorloven, der trådte i kraft med virkning fra 17. juni 2016. Der kan derfor ikke foretages sammenligning med tidligere år. Redegørelsen omfatter endvidere resultaterne af gennemførte undersøgelser siden seneste redegørelse.

Erhvervsstyrelsen udgiver redegørelsen noget senere end i tidligere år, idet sagsbehandlingen af kvalitetskontrollen for 2016 desværre har taget længere tid end foregående år, hvilket bl.a. skyldes implementeringen af det ændrede regelsæt. Erhvervsstyrelsen er i proces med at få tilført yderligere ressourcer til området, så sagsbehandlingstiden fremover bliver kortere.

Kvalitetskontrol

Det fremgår af redegørelsen, at der i alt er gennemført 74 kvalitetskontroller i 2016. 69 % er afsluttet uden yderligere opfølgning og 31 % er afsluttet med en opfølgende kvalitetskontrol. I 61 ud af de i alt 435 gennemgåede erklæringsopgaver (svarende til 14 %) er der iværksat en nærmere undersøgelse af den afgivne erklæring. Herudover er der iværksat en undersøgelse af 2 revisionsvirksomheder.

Undersøgelser

Der fremgår endvidere af redegørelsen, at der er afsluttet 11 undersøgelser i 2017, som er iværksat på baggrund af medieomtale, oplysninger fra Erhvervsstyrelsens whistleblower-ordning eller andre tilsynsområder, myndigheder mv., hvoraf de 8 har resulteret i en reaktion overfor revisor.

Flere eksempler til brug for forebyggelse af fejl og mangler

Redegørelsen indeholder som noget nyt i alt 3 appendikser, hvor der redegøres for de observationer, der har givet anledning til forbedringspunkter hos revisionsvirksomhederne. Endvidere er der foretaget en nærmere beskrivelse af nogle af de undersøgelser, som er iværksat i forlængelse af kvalitetskontrollen og øvrige undersøgelsessager.

Erhvervsstyrelsen ønsker at medvirke til at forebygge væsentlige fejl og mangler ved at kommunikere, hvilke områder der har givet anledning til fejl og mangler ved kvalitetskontrollen og gennemførte undersøgelser.

Læs 'Årlig redegørelsen for Erhversstyrelsens tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder' (pdf)

 


Kontakt

Susanne Thorhauge
T: 3529 1932
sustho@erst.dk

Søren Møller Nielsen (presse)
T: 3529 1430
smn@erst.dk