Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse10.05.2017

Redegørelse om Erhvervsstyrelsens revisortilsyn 2015-2017

Erhvervsstyrelsen varetager det offentlige tilsyn med revisionsvirksomheder og revisorer.

Som led i dette arbejde udgiver Erhvervsstyrelsen årligt en redegørelse om styrelsens arbejde med kvalitetskontrollen.

I forhold til tidligere offentliggjorte redegørelser er denne redegørelse en samlet redegørelse over tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder, og omfatter resultaterne af gennemførte kvaltetskontroller og undersøgelser samt øvrige tilsynsaktiviteter. Redegørelsen omfatter  en længere periode af tilsynsaktiviteter i forhold til tidligere redegørelser fra henholdsvis Erhvervsstyrelsen og Revisortilynet.

Erhvervsstyrelsen kan konstatere en generel stigning i andelen af gennemførte kvalitetskontroller, der afsluttes uden en reaktion/sanktion. Dette gælder både på virksomhedsniveau såvel som ved kvalitetskontrollen af enkelte revisorer. Dette anser Erhvervsstyrelsen som værende en positiv udvikling.

Denne redegørelse har bl.a. til formål at medvirke til at forebygge væsentlige fejl og mangler ved at kommunikere, hvilke områder der har givet anledning til fejl og mangler ved kvalitetskontrollen og gennemførte undersøgelser. Erhvervsstyrelsen anser det som væsentlige opgave, at medvirke til at højne kvaliteten af revisors arbejde med henblik på at opretholde tilliden til den danske revisionsbranche.

 

Spørgsmål kan rettes til:

Tilsynschef Martin Samuelsen på telefon 35 29 11 85 eller på mail marsam@erst.dk

Pressekoordinator Søren Møller Nielsen på telefon 35 29 14 30 eller på mail smn@erst.dk