Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Redegørelse25.03.2015

Redegørelse om Erhvervslivet og Reguleringen 2014

Emner: Virksomhed og erhverv, Digitalisering

Redegørelsen gør status på regeringens indsats for enklere regler for erhvervslivet. Ved udgangen af 2014 har regeringen samlet reduceret de årlige administrative byrder med 456 mio. kr. siden sin tiltræden. Derudover har regeringen forpligtet sig til at gennemføre 316 forslag fra Virksomhedsforum helt eller delvist, hvoraf 143 foreløbigt er implementeret.

I 2015 har regeringen i forbindelse med Aftale om en vækstpakke hævet ambitionsniveauet for indsatsen for enklere regler. Regeringen har dels sat et nyt mål om, at erhvervslivets erhvervsøkonomiske byrder skal reduceres med 2 mia. kr. frem mod 2020, dels udvidet mandatet for Virksomhedsforum og styrket de erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af ny regulering.