Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed11.03.2015

Redegørelse om brud på persondatasikkerheden i telesektoren

Emner: Tele og internet

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med teleudbydernes persondatasikkerhed og har i den forbindelse udarbejdet en redegørelse om brud på persondatasikkerheden i telesektoren i 2014.

Redegørelsen viser bl.a., at de danske teleudbydere i 2014 indberettede fem brud på persondatasikkerheden til Erhvervsstyrelsen. Der er tale om en række meget forskellige hændelser, som hver især har udgjort en risiko for, at enkeltpersoners personoplysninger er blevet lækket til udenforstående.  I redegørelsen beskrives de indberettede hændelser, og det fremgår, hvilke tiltag de enkelte udbydere bør iagttage for at undgå lignende brud på persondatasikkerheden i fremtiden.

Alle brud på personsikkerheden skal indberettes

Af redegørelsen fremgår det også, at der er meget stor forskel på, hvor mange indberetninger om brud på persondatasikkerheden hos teleudbyderne der sker i de enkelte EU-lande. Da der i Danmark er foretaget relativt få indberetninger, vil  Erhvervsstyrelsen  gerne indskærpe, at alle brud på persondatasikkerheden hos teleudbyderne skal indberettes - og indberettes med det samme. Indberetninger skal  således ikke først ske, når det konkrete sikkerhedsbrud har været behandlet i pressen.

Læs redegørelsen her