Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Redegørelse for Danmarks digitale vækst 2016

Danmark er et af de mest digitale samfund i verden, men virksomhederne halter bagefter på en række nye digitale vækstområder, og mangel på IT-kompetencer risikerer at bremse den fremtidige digitale udvikling, viser ”Redegørelse om Danmarks digitale vækst".

Baggrund

Erhvervs- og vækstministeren har offentliggjort Redegørelse for Danmarks Digitale Vækst 2016. Formålet med redegørelsen er at gøre status for digitaliseringen i dansk erhvervsliv, herunder anvendelse af digitale teknologi, onlinesalg, it-sikkerhedspolitik, digitale kompetencer, investeringer i IT mv. på tværs af brancher og størrelser.

Nøgletal og hovedkonklusioner fra redegørelsen

Redegørelsen er struktureret omkring fire udfordringer: Digitalisering i dansk erhvervsliv, Virksomheders adgang til digitale kompetencer og tilkøb af digitale services, Investeringer i digitalisering og Understøttelse af digitale forretningsmodeller. Følgende er redegørelsens hovedbudskaber:

  1. Danske virksomheder har samlet set et godt udgangspunkt i Europa og har været gode til at effektivisere en række arbejdsprocesser, men risikerer dog at blive indhentet af de andre europæiske lande.  Den fjerde industrielle revolution (Industri 4.0) griber bredt om sig, og det går stærkt. SMV’erne er særligt udfordrede, idet de i mindre grad er digitaliserede, og væksten i anvendelsen af digitale løsninger går langsommere viser en ny udviklet digitaliseringsindikator. På en række af de nye vækstområder følger danske virksomheder som helhed ikke så godt med de bedste, eksempelvis i forhold til Internet of Things (kobling af fysiske genstande til internettet, fx i form af sensorer) og Big Data (analyse af egenproducerede og generelle datasæt med henblik på at optimere fx produktion, salg og lagerstyring mv.), hvor det også går hurtigere i de nordeuropæiske lande, vi normalt sammenligner os med.
  2. Denne udfordring forstærkes af mangel på IT-specialister. Danmark har en relativt lav andel af IT-specialister i den samlede beskæftigelse, og trods en forventet stigning skønnes der i 2030 at være en mangel på omkring 19.000 IT-specialister.
  3. Et tredje opmærksomhedspunkt er, at danske virksomheders investeringer i IT er faldet løbende siden den globale finanskrise i 2008. Virksomhedernes egne forklaringer herpå peger i retning af for dyre IT-løsninger og mangel på ressourcer og kompetencer hos både medarbejdere og ledelse.
  4. For det fjerde forudsætter øget digitalisering adgang til en velfungerende digital infrastruktur (mobil- og bredbåndsnet), at der er et tilstrækkeligt højt IT-sikkerhedsniveau, og at det offentlige understøtter udviklingen med relevant regulering og digital offentlig service. En hjørnesten i den digitale omstilling er desuden, at de europæiske rammevilkår understøtter digitaliseringen.

Læs Redegørelse for Danmarks digitale vækst 2016 her

 

Tre nye analyser anvendes i Redegørelsen for Danmarks digitale vækst 2016:

Analyse af dansk e-handel

Kortlægning af virksomhedernes behov for digitale kompetencer

Internet of Things i dansk erhvervsliv