Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Rapport om den geografiske udvikling på bredbåndsmarkederne (2018)

Erhvervsstyrelsens rapport fremstiller den geografiske udvikling på bredbåndsmarkedet i Danmark.

Erhvervsstyrelsen har taget udgangspunkt i de data, der lå til grund for markedsafgørelserne på engrosmarkederne for lokal og central netadgang, dvs. marked 3a og marked 3b fra 17. august 2017 og foretaget en sammenligning med nyest tilgængelige data med fokus på infrastrukturdækning og selskabernes markedsandele opgjort på postnummerniveau.

Dertil er en række yderligere emner behandlet. Det gælder udviklingen i detailkundernes efterspurgte downloadhastigheder, adgangen til højhastighedsinfrastruktur, kollektivt organiserede kunders rolle på markedet samt nogle opgørelsesmæssige aspekter relateret til Erhvervsstyrelsens fremadrettede datagrundlag.

Input fra branchen

Erhvervsstyrelsen ønsker branchens input til rapporten. Med henblik på at guide selskaberne og andre interessenter i forhold til hvor styrelsen særligt har behov for input, er der i rapporten indsat seks grå bokse, hvori styrelsen specificerer, hvad branchen især skal forholde sig til.

Input til rapporten skal fremsendes til Erhvervsstyrelsen (postmar@erst.dk) senest den 1. februar 2019.