Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse09.12.2014

Rapport om virksomheders redegørelse for samfundsansvar

Erhvervsstyrelsen har for fjerde gang undersøgt danske virksomheders redegørelse om samfundsansvar. Rapporten viser fortsat høj efterlevelse af lovkravet.

Når det gælder rapportering om samfundsansvar generelt, viser analysen, at 96 procent af virksomhederne opfylder lovkravet og udviser åbenhed om samfundsansvar. Kun 4 procent af virksomhederne opfylder ikke lovkravet, da de undlader at oplyse, om de har politikker for samfundsansvar eller ej.

Blandt de virksomheder, der oplyser, om de har politikker for samfundsansvar eller ej, er det 77 procent, der har en politik for samfundsansvar. 31 procent af virksomhederne henviser til en fremskridtsrapport udarbejdet i forbindelse med tilslutning til FN's Global Compact. Denne gruppe af virksomheder udgøres overvejende af de børsnoterede og statslige aktieselskaber.

Høj kvalitet i rapportering

Kvaliteten af rapportering er også høj: langt størsteparten af redegørelserne dækker alle rapporteringskravets tre dimensioner:

  • 97 procent har en politik for samfundsansvar, der inkluderer standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar
  • 90 procent har beskrevet, hvordan de omsætter deres politik til handling
  • 83 procent vurderer effekten eller udbyttet af arbejdet med samfundsansvar

Menneskerettigheder og klima

I år var det første gang, at de omfattede virksomheder skulle redegøre specifikt for deres politik for menneskerettigheder og for at reducere deres klimapåvirkning.

Det kan konstateres, at lovkravet har en positiv mobiliserende effekt med hensyn til at anspore virksomhederne til at udvikle en politik for menneskerettigheder og klimapåvirkning, allerede første år efter lovkravet er trådt i kraft.

Således rapporterer 66 procent af virksomhederne om menneskerettigheder og opfylder derved den del af lovkravet. Blandt disse oplyser 64 procent, at de har en politik for menneskerettigheder. 72 procent af virksomhederne rapporterer om deres klimapåvirkning og opfylder derved den del af lovkravet. Blandt disse oplyser 83 procent, at de har en politik for at reducere deres klimapåvirkning.

Andre CSR-emner

Blandt de virksomheder, der rapporterer om samfundsansvar, har 96 procent aktiviteter på miljøområdet, 84 procent har aktiviteter for sociale forhold og 67 procent har aktiviteter for bekæmpelse af korruption. Det er dog ikke lovpligtigt at rapportere om disse emner.

Pressekontakt: Karen Købsted, mail: karkob@erst.dk eller tlf: 3529 1639

Fakta:

  • I 2008 blev der indført regler om redegørelse for samfundsansvar som en del af virksomhedernes årsregnskabsaflæggelse. Det betyder, at de ca. 1.100 største virksomheder i Danmark enten skal oplyse om deres politik for samfundsansvar, hvordan de gennemfører den, og hvad de har opnået, eller oplyse i ledelsesberetningen, at de ikke har en politik for samfundsansvar.
  • Formålet med reglerne er at tilskynde virksomhederne til at forholde sig aktivt til, hvordan de kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer.
  • I 2012 blev lovkravet skærpet således, at virksomhederne nu udtrykkeligt skal adressere emnerne menneskerettigheder og reduktion af deres klimapåvirkning, som en del af deres redegørelse for samfundsansvar. De nye krav gælder fra regnskabsåret 2013.
  • COWI har på baggrund af en repræsentativ stikprøve på 170 virksomheder undersøgt virksomhedernes afrapportering om samfundsansvar generelt og rapportering om menneskerettigheder og klimapåvirkning specifikt.
  • Copenhagen Business School har fra 2010 til 2012 for Erhvervsstyrelsen foretaget en tilsvarende undersøgelse af virksomhedernes efterlevelse af lovkravet. De to undersøgelser kan imidlertid ikke direkte sammenlignes. CBS’s undersøgelser tog udgangspunkt i samme stikprøve, som blev fulgt over 3 år. Stikprøven blev udvalgt blandt alle virksomheder, der skal rapportere om samfundsansvar, herunder også de børsnoterede finansielle virksomheder.