Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Redegørelse12.01.2015

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen - Opfølgning på reglerne om måltal og politikker

Emner: Virksomhed og erhverv

Reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen af de største virksomheder i Danmark fremgår af selskabsloven og trådte i kraft den 1. april 2013. Reglerne har til hensigt at få en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelsen ved at stille krav om, at virksomhederne fastsætter et måltal for den øverste ledelse og politikker for de øvrige ledelsesniveauer.

Denne rapport er den anden opfølgning på reglerne om den kønsmæssige sammen-
sætning. Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Deloitte foretaget en undersøgelse af
en række virksomheders afrapporteringer om den kønsmæssige sammensætning af le-
delsen for regnskabsåret 2014.