Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Q&A's vedrørende den nye databeskyttelsesforordning

Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet afholdte den 9. februar 2017 stormøde vedrørende den nye databeskyttelsesforordning.

Præsentation af Q&A's fra stormøde

Præsentationen fra Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriets stormøde den 9. februar 2017 om den nye databeskyttelsesforordning kan hentes her: 

 

Information om stormøde

Som en del af Justitsministeriets arbejde med den generelle databeskyttelsesforordning har Erhvervsstyrelsen henover efteråret 2016 afholdt tre workshops for erhvervslivets organisationer om den kommende forordning. De tre workshops havde til formål at afdække erhvervslivets udfordringer og behov for vejledning vedrørende de nye regler nærmere.

Som opfølgning på disse workshops inviterede Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet til et stormøde. Her blev der samlet op på efterårets workshops samt præsenteret foreløbige Q&A’s omkring nedenstående emner og spørgsmål, som efterårets workshopdeltagere havde identificeret:

  • Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
  • Dataansvarlig og databehandler
  • Privacy by Design og Privacy by Default
  • Konsekvensanalyse (Data Protection Impact Assessment)
  • Persondata, behandlingshjemler og håndtering af de registreredes rettigheder