Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
billede fra dansk by

Puljer til udvikling i landdistrikter

I Lokale Aktionsgrupper og Landdistriktspuljen kan du søge penge til projekter, der kan skabe udvikling i landdistrikterne.

Lokale aktionsgrupper

Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. Hver lokal aktionsgruppe får stillet midler til rådighed fra Erhvervsstyrelsen og EU. Med pengene følger muligheden for, at borgere, virksomheder og foreninger i de udpegede landdistrikter kan engagere sig og få indflydelse på den lokale udvikling. De lokale aktionsgrupper bestemmer nemlig, hvad pengene skal bruges til lokalt, og hvilke projekter der skal have tilskud. det sker inden for rammer som Erhvervsstyrelsen udstikker.

FLAG-ordningen

​Tilskud til projekter i udpegede fiskeriområder, der har til formål at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling inden for følgende temaer:

 • Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder
 • Erhvervssamarbejde
 • Innovation
 • Fremme af diversificeringen af den maritime økonomi

Der er etableret 10 FLAG, hvoraf de 7 er integreret med LAG (lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet).

LAG-ordningen

Erhvervsstyrelsen kan give tilskud til projekter med det formål at fremme vækst og etablering af nye arbejdspladser i udpegede landdistrikter og at styrke rammevilkårene i udpegede landdistrikter, særligt med henblik på at fremme bosætning.

Der kan ydes tilskud til projekter inden for følgende temaer:

 • Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder.
 • Erhvervssamarbejde
 • Basale servicefaciliteter
 • Fornyelse i landsbyer
 • Innovation

Der er etableret 26 lokale aktionsgrupper, hvoraf 7 er integreret med FLAG (lokale aktionsgrupper i fiskeriområder).

Læs mere om mulighederne for støtte via de lokale aktionsgrupper.

Landdistriktspuljen - Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne

Landdistriktspuljen støtter tre typer projekter: 

 • Forsøgsprojekter i landdistrikterne
 • Forsknings- og informationsprojekter
 • Projekter på de små øer

Det fremgår af anmærkningerne til Finanslovens § 08.35.09.10, at puljens formål er at støtte projekter, der kan fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne og de små øsamfund, projekter som kan belyse landdistrikternes udviklingsvilkår og informere om udviklingsmulighederne i landdistrikterne, samt publikationer mv. på landdistriktsområdet.

Læs mere om mulighederne for støtte fra Landdistriktspuljen.