Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Statistik02.07.2013

Pulje til landsbyfornyelse

Aftalen om Vækstplan DK har sikret en pulje til nedrivning og istandsættelse af faldefærdige huse i det åbne land eller i byer med mindre end 3.000 indbyggere. Puljen for 2014 udgør 200 mio. kr.

70 kommuner opfylder kriterierne for at kunne modtage midler, hvoraf 66 har ansøgt. Fordelingen af midler mellem kommunerne betyder, at de mest nedslidte områder får den største del af midlerne.

Puljemidlerne vil kunne anvendes til følgende typer af aktiviteter:

  • Istandsættelse af nedslidte boliger.
  • Nedrivning af nedslidte boliger.
  • Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet.
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
  • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Udover de byfornyelsesprojekter, der kan gennemføres med midler fra den nye pulje, vil kommunerne fortsat have mulighed for at gennemføre byfornyelsesprojekter med 60 pct. refusion fra staten. Der skal ligeledes være tale om forskønnelse i små byer eller det åbne land.